Verpakking & Labelmagazine

Beschrijving

Het Verpakking & Labelmagazine is een multimediaal platform voor de Verpakking- en etikettensector. Via een vakblad, nieuwsbrief en enkele online mediakanalen brengt V&L ‘first class’ vakinformatie uit. Ze signaleert en geeft duiding over de belangrijkste trends in de sector. V&L wil een onmisbare schakel zijn in de informatievoorziening en de bedrijfsvoering van beslissers in de verpakkende en etiketterende industrie in België.

Lezerspubliek: professionals uit de verpakkende en etiketterende industrie in België

Verpakkingsmanagers, verpakkingsspecialisten, inkopers, technische managers, kwaliteitsverantwoordelijken, product & brand managers, research & development verantwoordelijken, logistiek managers, grafische specialisten, bezoekers van ‘Empack’ en ‘Labelexpo’.

Kerncijfers
– Taal: Nederlands/Frans
– Periodiciteit: 4 x per jaar
– Hoofdredacteur: Erik Kruisselbrink
– Oplage: 7.000 exemplaren (dd 11/05/2017, verklaring uitgever)

media

Scroll naar top