Materials and Packaging Research & Services (MPR&S)

Over

Het VerpakkingsCentrum is een onafhankelijk onderzoekscentrum wiens dienstverlenende activiteiten gericht zijn naar de ondersteuning van de verpakkingsproblematiek van diverse industriële sectoren.

Met moderne karakterisatie- en testtechnieken en een juiste wetenschappelijke interpretatie van de meetresultaten steunt het VerpakkingsCentrum de klant bij een verantwoorde keuze of aanpassing van hun verpakkingsconcepten.

Het VerpakkingsCentrum verleent volgende diensten aan de industrie:
– toegepast onderzoek en evaluatie van materialen, verpakkingen & toebehoren
– technisch advies
– verpakkingsinnovatie & ecodesign

Produit à la une

Producten

Verpakkingsoptimalisatie en -diagnoses

Verpakkingsoptimalisatie en -diagnoses bekijken materiaal, verpakkingsconcept en verpakkingsgebeuren in bedrijf met oog voor innovatie, preventie en duurzaamheid. Eco-indicatoren, Artioscad, Inventor, CAPE, … zijn ondersteunende tools. In functie van de aanwezige expertise in het fysisch-mechanisch testen van materialen en verpakkingen kunnen bedrijfsspecifieke opleidingen verzorgd worden door de projectingenieurs van het VerpakkingsCentrum. Inhoud en uitvoering worden bepaald

Meer info

Materiaalkarakterisatie van papier, vlakkarton, golfkarton en kunsstoffen

Eigenschappen van papier- en kartonsoorten als materiaal en eventueel als doos zijn meetbaar: doorsteekweerstand, luchtdoorlaatbaarheid, statische en dynamische wrijvingsweerstand, dikte, compressieweerstand van materiaal en doos, barstweerstand, totaal en samenstellend gramgewicht, Cobb-waarde, vochtgehalte, 4-puntsdoorbuiging, rillijnsterkte, … Eigenschappen van kunststofmaterialen zijn kwantificeerbaar: doorprikweerstand, treksterkte, sealgedrag, wrijvingscoëfficiënten, microscopische laagdikten en totale materiaaldikte, doorscheurweerstand, dartwaarde, composteerbaarheid, doorprikweerstand, …

Meer info

Gaspermeabiliteit

Gaspermeabiliteit voor vlakke materialen en verpakkingen volgens diverse testprincipes (gelijke druk, verschillende druk en fluorescentie), voor zuurstof, waterdamp, koolstofdioxide, … bij diverse testomstandigheden. Gasdoorlaatbaarheid voor zuurstof, koolstofdioxide, waterdamp en niet-corrosieve / niet-explosieve gassen (bv. helium, stikstof, … ) van materialen en verpakkingen, worden gestandaardiseerd gemeten met diverse apparatuur, 15 modules o.a. MOCON en Brügger, volgens

Meer info

Vacatures

Contacteer ons

Scroll naar top